یک نان را ۸۰ میلیون نفر میخوریم و زیر بار حرف زور نمیرویم

به قول شهید بزرگوار محمد علی رجایی :

۱۳ فروردین ۱۳۹۵
بازدید 737 views
کد خبر : 460

به قول شهید بزرگوار محمد علی رجایی :

نظرات
نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد

نظرسنجی
طراحی و اجرا :  آذرتاب عالم آرا